Timeplan

Vi tilbyr trening i taolu (mønster), sanda (kamp) og tuishou (bryting) for både barn og voksne. Du kan lese mer om de spesifikke tibudene lenger ned på siden!

Alle våre treninger er for tiden holdt på onsdager og søndager i øverste etasje på Bjølsenhallen, Moldegata 7 i Oslo. Onsdagstreningene vil foregå i judosalen i midten av gangen i 3. etasje, mens søndagsøktene holdes i boksesalen nærmest inngangen i den samme etasjen.

ONS SØN
18:00-18:45:

Taolu barn (judosalen)

13:00-14:00:

Sanda (boksesalen)

18:45-20:00:

Taolu voksne (judosalen)

14:00-15:00:

Tuishou (boksesalen)

Medlemskontingenten i klubben vår er på 350 kr for et helt år. I tillegg til dette har vi en treningsavgift på 800 kr for et halvt år.

Er du interessert i å være medlem av klubben vår er det bare å og melde deg inn direkte via Idrettsforbundets meldemssystem!

Taolu barn

Barnegruppen i taolu er åpen for alle barn i alderen 7 til 13 år. På barnetreningene jobber vi mye med disiplin og at barna skal lære å holde fokus når de skal utføre en oppgave.

Dessuten vil det legges stor vekt på å trene opp de grunnleggende tekniske og fysiske ferdighetene som kreves av wushu slik at barna skal ha et godt grunnlag for å utvikle seg videre i idretten dersom de skulle ha ambisjoner om det. Wushu stiller veldig høye krav til kroppen, da en utøver trenger å ha høy grad av styrke, eksplosivitet, fleksibilitet, utholdenhet og koordinasjon for å kunne utføre teknikker og koreografier på en korrekt måte. Disse ferdighetene er enklest å bygge opp grundig dersom man begynner allerede som barn, i tillegg til at det å trene på dem i en ung alder vil bidra til sunn kognitiv og fysisk utvikling.

Mange av ferdighetene som kreves og dyrkes av kampsport, som disiplin, fokus, vedlikehold og utvikling av fysisk form har også stor overføringsverdi til andre områder av livet, slik at det vil være mye å få fra disse treningene også for barn som ikke har ambisjoner om å satse til toppnivå i wushu eller idrett generelt.

Taolu voksne

Voksengruppen i taolu er åpen for ungdommer fra og med 14 år og voksne uten øvre aldersgrense. Hovedfokuset på disse treningene vil være trening av grunnleggende og avanserte taoluteknikker, inkludert alt av spark, slag, stillinger, armsvingninger og akrobatikk. I tillegg til dette vil det settes av mye tid til læring og trening av taolu fra både moderne og tradisjonelle stilarter, med og uten våpen.

Wushu er en veldig mangfoldig kampsport, og har med over 130 forskjellige stilarter noe å tilby for alle uansett kroppstype, fysiske forutsetninger eller sportslige ambisjoner. Vi legger derfor også stor vekt på at disse treningene skal være best mulig tilpasset alle utøveres ønsker og mål, slik at alle kan få glede av vår idrett uansett ambisjonsnivå.

Da wushu ikke er noe mindre fysisk krevende for voksne enn for barn, kommer det også til å inngå noe fysisk trening i disse øktene. Dette vil tjene to formål i at det vil supplere den tekniske treningen og gjøre opp for lite mengdetrening grunnet bare én økt i uka, i tillegg til at det vil bidra til å utvikle og vedlikeholde den generelle fysiske formen og gi alle en god helhetlig treningsøkt.

Sanda

Sandatreningene er åpne for alle klubbens medlemmer fra og med 15 år og oppover.

Sanda er kampgrenen av wushu hvor to utøvere sparrer mot hverandre i full kontakt. På disse treningene vil det derfor være mye fokus på teknisk trening av slag, spark og bryte- og fallteknikker slik at disse kan anvendes trygt og effektivt i praksis. Dette gjør sanda perfekt egnet til trening av selvforsvar og praktisk anvendelse av kampsport.

I og med at sanda er en kontaktidrett er den naturligvis ganske krevnde fysisk og ikke bare teknisk. Derfor vil fysisk trening også stå ganske sentralt i disse øktene, slik at utøverene kan ha nok styrke og utholdenhet for å kunne gjennomføre en god sparrerunde.

Som en gren av wushu har sanda en del overlapp med taolu på det tekniske planet når det gjelder for eksmpel kraftgenerering i spark og slag, og anvendelse av kaste- og bryteteknikker. Derfor kan sanda også supplere taolutrening ved å gi utøveren en bedre og dypere forståelse av teknikker som ikke alltid har veldig åpenbar anvendelse når man kun betrakter dem i kontekst av taolu.